APEL do hodowców drobiu

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla
ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie
ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych
zasadach postępowania.
Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:
̵ zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
̵ nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
̵ nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników,
do których dostęp mają dzikie ptaki;
̵ stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie
z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
̵ stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których
utrzymywany jest drób;
̵ przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości
swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary
administracyjne.

2017010410-20-3901

Gminy województwa pomorskiego

Szanowni Państwo, 29 listopada 2016 r. została uruchomiona pomoc dla rolników, którzy w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych ponieśli straty w uprawach rolnych. Od dziś do dnia 5 grudnia 2016 r. producenci rolni poszkodowani w wyniku tegorocznej suszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania w przypadku, gdy szkody w danej uprawie wynoszą co najmniej 50% i mniej niż 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 50% i mniej niż 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych – mogą składać do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego – wnioski o udzielenie pomocy. Uprzejmie proszę o powiadomienie mieszkańców gminy będących producentami rolnymi, którzy mają oszacowane szkody przez komisje powołane przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód o możliwości otrzymania pomocy.

Z poważaniem, z up. Wojewody Pomorskiego Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zbigniew Kmiecik

godzinyyy

Zajęcia edukacyjno – informacyjne wspierające rozwój mieszkańców Gminy Krokowa zorganizowane we współpracy z PGE EJ 1 Sp. z o.o. realizatorem programu „Świadomie o Atomie”.

 

W szkołach Gminy Krokowa zakończyły się zajęcia edukacyjno – informacyjne wspierające rozwój mieszkańców gminy zorganizowane we współpracy z PGE EJ 1 Sp. z o.o.  w ramach projektu „Tajemniczy świat energii”.  Celem zajęć było podniesienie świadomości i zmiany myślenia dzieci i młodzieży na temat energii, w tym energetyki jądrowej.

W zajęciach z Modułu I pt. „Wirtualna wycieczka w świat energii” uczestniczyło 60 uczniów, ze Szkoły Podstawowej m. Wł. Steyera w Krokowej oraz 60 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wierzchucinie. Z modułu II pt. „Wszędobylska energia”   skorzystało 60 uczniów Gimnazjum im. ks. A. Radomskiego w Wierzchucinie. Zajęcia obejmowały zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne z zakresu energetyki z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego zakupionego
w ramach projektu i przekazanego do w/w szkół.

http://www.swiadomieoatomie.pl

pge

Remont istniejących pomieszczeń szatniowo – sanitarnych przy Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wierzchucinie zrealizowany we współpracy z PGE EJ 1 Sp. z o.o.

Przedmiotem projektu był remont istniejących pomieszczeń szatniowo – sanitarnych przy sali sportowej w Wierzchucinie,  pełniących funkcję szatni i natrysków niespełniających wymogów sanitarnych. W ramach prac wykonano wymianę: instalacji hydraulicznych,  c.o., c.w.u, wentylacji, stolarki drzwiowej, posadzek, ścian,  armatury sanitarnej itp.

Całkowity koszt realizacji – 98.808,20 zł., wartość dofinansowania 50 000 zł

Szkoła jest jedną  z  największych placówek  oświatowych na terenie gminy, do której uczęszcza ponad 300 dzieci.

http://www.swiadomieoatomie.pl

 • Adres Urzędu Gminy

  Urząd Gminy w Krokowej
  ul. Żarnowiecka 29
  84-110 Krokowa
 • Czas Pracy Urzędu

  Poniedziałek 7:30 - 15:30
  Wtorek 7:30 - 15:30
  Środa 7:30 - 15:30
  Czwartek 7:30 - 17:00
  Piątek 7:30 - 14:00
 • Kontakt

  tel. (0-58) 675 41 00
  fax. (0-58) 675 41 01
  email: urzad@krokowa.pl