Zajęcia edukacyjno – informacyjne wspierające rozwój mieszkańców Gminy Krokowa zorganizowane we współpracy z PGE EJ 1 Sp. z o.o. realizatorem programu „Świadomie o Atomie”.

 

W szkołach Gminy Krokowa zakończyły się zajęcia edukacyjno – informacyjne wspierające rozwój mieszkańców gminy zorganizowane we współpracy z PGE EJ 1 Sp. z o.o.  w ramach projektu „Tajemniczy świat energii”.  Celem zajęć było podniesienie świadomości i zmiany myślenia dzieci i młodzieży na temat energii, w tym energetyki jądrowej.

W zajęciach z Modułu I pt. „Wirtualna wycieczka w świat energii” uczestniczyło 60 uczniów, ze Szkoły Podstawowej m. Wł. Steyera w Krokowej oraz 60 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wierzchucinie. Z modułu II pt. „Wszędobylska energia”   skorzystało 60 uczniów Gimnazjum im. ks. A. Radomskiego w Wierzchucinie. Zajęcia obejmowały zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne z zakresu energetyki z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego zakupionego
w ramach projektu i przekazanego do w/w szkół.

http://www.swiadomieoatomie.pl

pge

Remont istniejących pomieszczeń szatniowo – sanitarnych przy Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wierzchucinie zrealizowany we współpracy z PGE EJ 1 Sp. z o.o.

Przedmiotem projektu był remont istniejących pomieszczeń szatniowo – sanitarnych przy sali sportowej w Wierzchucinie,  pełniących funkcję szatni i natrysków niespełniających wymogów sanitarnych. W ramach prac wykonano wymianę: instalacji hydraulicznych,  c.o., c.w.u, wentylacji, stolarki drzwiowej, posadzek, ścian,  armatury sanitarnej itp.

Całkowity koszt realizacji – 98.808,20 zł., wartość dofinansowania 50 000 zł

Szkoła jest jedną  z  największych placówek  oświatowych na terenie gminy, do której uczęszcza ponad 300 dzieci.

http://www.swiadomieoatomie.pl

Morska farma wiatrowa „Polenergia Bałtyk II” na Bałtyku

Powstaje projekt morskiej farmy wiatrowej „Polenergia Bałtyk II” na Bałtyku w wyłącznej strefie ekonomicznej, w odległości ok. 37 km na północ od linii brzegowej, na wysokości Gminy Smołdzino. Przedsięwzięcie zakłada budowę do 120 elektrowni wiatrowych, zainstalowanych w odstępach 1-1,5 km i łącznej maksymalnej mocy do 1200 MW. Farma wiatrowa zostanie przyłączona do stacji elektroenergetycznej Słupsk-Wierzbięcino zlokalizowanej w gminie Słupsk. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska rozpoczęła procedurę udziału społeczeństwa w wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu morskiej farmy wiatrowej.
Inwestor „Polenergia Bałtyk II” Sp. z o. o. utworzył stronę internetową www.baltyk2.pl Strona zawiera szczegółowe informacje o projekcie i wynikach przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko.

baltyk-ii

Nowy sprzęt hydrauliczny do ratownictwa drogowego

W październiku 2016 roku, Gmina Krokowa pozyskała dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławoszynie nowy sprzęt hydrauliczny marki Weber Rescue przeznaczony do ratownictwa drogowego.

W skład zestawu wchodzą:

 • Agregat hydrauliczny V 50 ECO
 • Nożyce hydrauliczne RSX 200-107 Plus
 • Rozpieracz ramieniowy SP 49

Sprzęt ten znacznie przewyższa parametrami dotychczasowe narzędzia będące na wyposażeniu jednostki. Wyższe parametry bezpośrednio przekładają się na bardziej skuteczne działania ratownicze. Koszt zakupu sprzętu to 60 000,00 złotych.

Głównym sponsorem dzięki któremu zakup był możliwy jest PGE EJ 1. Spółka dofinansowała przedsięwzięcie kwotą 30 000,00 zł.
http://www.pgeej1.pl/

Nieodpłatna kontrolowana praca na cele społeczne – informator

Szanowni Państwo,

realizując powierzoną przez Wojewodę Pomorskiego misję kierowania Terenową Radą ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Gdańskiego przedstawiam Państwu informator poświęcony nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne jako formie wykonywania kary ograniczenia wolności.

Ograniczenie wolności, w porównaniu do kar orzekanych „w zawieszeniu”, jest przez osoby skazane, w stosunku do których nie zachodzi konieczność odizolowania od społeczeństwa, odczuwane jako bardziej dotkliwe, a więc skuteczniej pełni rolę prewencyjną, zaś jej wykonanie poprzez pracę na cele społeczne dodatkowo oddziałuje na te osoby w sposób wychowawczy.

Wobec przewidywanego w najbliższych latach zwiększenia się liczby takich kar, istotnym staje się włączenie w proces ich wykonywania również środowisk lokalnych, w szczególności jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych, albowiem bez ich zaangażowania kary te nie będą wykonywane dobrze, co może skutkować powrotem skazanych na drogę przestępstwa.

Wychodząc na przeciw tym potrzebom, ustawodawca dał samorządom oraz wskazanym przez niego podmiotom efektywne i społecznie pożyteczne narzędzie, którym jest nieodpłatna kontrolowana praca na cele społeczne. Jako Terenowa Rada mamy nadzieję, że poniższy informator przyczyni się do zwiększenia świadomości co do możliwości i sposobów skorzystania z tej formy pracy w ramach prowadzonej przez Państwa działalności.

Z poważaniem

SSO dr Przemysław Banasik

Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku

Przewodniczący Terenowej Rady ds. Społecznej Readaptacji
i Pomocy Skazanym dla Okręgu Gdańskiego

praca_na_cele_spoleczne_-_informator

 • Adres Urzędu Gminy

  Urząd Gminy w Krokowej
  ul. Żarnowiecka 29
  84-110 Krokowa
 • Czas Pracy Urzędu

  Poniedziałek 7:30 - 15:30
  Wtorek 7:30 - 15:30
  Środa 7:30 - 15:30
  Czwartek 7:30 - 17:00
  Piątek 7:30 - 14:00
 • Kontakt

  tel. (0-58) 675 41 00
  fax. (0-58) 675 41 01
  email: urzad@krokowa.pl