Warsztaty fotograficzne

Lubisz robić zdjęcia? Masz ich setki w swoim telefonie, komputerze? Serdecznie zapraszamy wszystkich lubiących fotografować, którym do szczęścia wystarczy komórka, aparat fotograficzny. Nasze warsztaty fotograficzne to szansa na zdobycie wiedzy i naukę z profesjonalistami uczącymi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie.

Warsztaty fotograficzne realizowane są w ramach projektu: „Nasza energia” – działania edukacyjne wspierające rozwój mieszkańców Gminy Krokowa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży uczęszczających do 14 świetlic wiejskich Gminy Krokowa finansowanego ze środków PGE EJ1.

„Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze wojewódzkiej nr 215 w Sławoszynie” zrealizowany we współpracy z PGE EJ 1 Sp. z o.o.

Przedmiotem projektu było wykonanie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej przebiegającej przez miejscowość Sławoszyno. Droga jest jedną z głównych ciągów komunikacyjnych prowadzących do  terenów nadmorskich (m.in. Władysławowo,  Jastrzębia Góra, Karwia, Karwieńskie Błota).
Całkowity koszt realizacji – 198 891,00 zł.

Wartość otrzymanego dofinansowania z PGE EJ 1 Sp. z o.o. wyniosła 81 600,00 zł

http://www.swiadomieoatomie.pl

 

Współpraca Gminy Krokowa z Fundacją PGE

Gmina Krokowa z Fundacją PGE udało się zakończyć inwestycje związane z rozbudową świetlic w miejscowościach Sulicice, Połchówko oraz rozbudowę obiektu remizy OSP w Żarnowcu wraz z świetlicą. Wartość uzyskane dofinansowania wyniosła 70 000 zł

 

Szanowni Państwo

W związku z rozpoczęciem sezonu letniego na terenie Gminy Krokowa oraz przeznaczeniem domków, pensjonatów i pokoi pod usługi turystyczne dla wczasowiczów, przypominam  o obowiązku złożenia w tut. organie podatkowym  stosownej  informacji podatkowej w terminie 14 dni od momentu rozpoczęcia działalności.

Formularze podatkowe IN-1 można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej: http://bip.krokowa.pl/dokumenty/2620 oraz w pok. 109 Urzędu Gminy Krokowa,
ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa. 

 

ZUS w Pucku zaprasza płatników składek na bezpłatne szkolenie

W dniu 25.04.2017 r. w Inspektoracie ZUS w Pucku przy ul. Emilii Orzeszkowej 3 odbędzie się bezpłatne szkolenie na temat: Podleganie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu płatników w przypadków zbiegów tytułu ubezpieczeń.

Szkolenie odbędzie się Sali Szkoleniowej. Początek o godzinie 10.00

W trakcie szkolenie uczestnicy poznają zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, a także rodzaje zbiegów tytułu do ubezpieczeń i sposoby ich rozstrzygania. Eksperci ZUS odpowiedzą także na wszelkie pytania.

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonywać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 674 57 00 lub 58 674 57 50, mailowo na adresy: joanna.selewska@zus.pl lub lidia.krzyzon@zus.pl, a także osobiście w puckim Inspektoracie ZUS.

 

Regionalny Rzecznik Prasowy
województwa pomorskiego
Krzysztof Cieszyński

Punkty Informacyjne

STOWARZYSZENIE PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA
ZAPRASZA DO SKORZYSTANIA Z USŁUG DORADCZYCH W PUNKTACH KONSULTACYJNYCH NA TERENIE GMIN POWIATU PUCKIEGO

 Doradztwo w zakresie:

 • Lokalnej Strategii Rozwoju PLGR
 • Zasad i trybu aplikowania o środki finansowe w ramach LSR
 • Terminów oraz zasad składania wniosków aplikacyjnych w odpowiedzi na ogłaszane konkursy oraz doradztwa
 • Procedur oceny operacji przez Radę ds. LSR

Harmonogram konsultacji:

– 18.04.2017 r w godzinach 8.00 – 15.30 w Urzędzie Miasta w Pucku ul. 1 Maja 13, sala 208 ( II piętro ).

– 20.04.2017 r w godzinach 8.00 – 11.00 w Urzędzie Gminy Kosakowo, przy
ul. Stefana Żeromskiego 69, sala posiedzeń Rady,

– 20.04.2017 r w godzinach 12.00 – 15.30 w Starostwie Powiatowym w Pucku przy ul. Orzeszkowej 5, pokój nr 8.

– 21.04.2017 r w godzinach 08.00 – 11.00 w Helu świetlica OSP (wejście od
ul. Morskiej)

– 21.04.2017 r w godzinach 12.00 – 15.30 w Urzędzie Miasta w Jastarni przy
ul. Portowa 24,

– 25.04.2017 r w godzinach 08.00 – 12.00 w Urzędzie Gminy Krokowa przy
ul. Żarnowiecka 29

 • Adres Urzędu Gminy

  Urząd Gminy w Krokowej
  ul. Żarnowiecka 29
  84-110 Krokowa
 • Czas Pracy Urzędu

  Poniedziałek 7:30 - 15:30
  Wtorek 7:30 - 15:30
  Środa 7:30 - 15:30
  Czwartek 7:30 - 17:00
  Piątek 7:30 - 14:00
 • Kontakt

  tel. (0-58) 675 41 00
  fax. (0-58) 675 41 01
  email: urzad@krokowa.pl