Komunikat

W związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim dzielnicowego rejonu nr X sierż. szt. Joanny Koseckiej dla miejscowości:  Karlikowo, Kartoszyno-SEŻ, Karwieńskie Błota I, Karwieńskie Błota II, Kłanino, Krokowa, Lisewo, Lubocino, Minkowice, Parszczyce, Parszkowo, Połchówko, Sławoszynko, Sławoszyno, Sobieńczyce, Sobieńczyce-Myśliwka, Sulicice, Świecino, Tyłowo – ,jej obowiązki na czas trwania absencji przejął asp. szt. Rafał Wyszecki.
Numer kontaktowy do dzielnicowego nie uległ zmianie: 571 335 248.

komendant Komisariatu Policji w Krokowej
podkom. Leszek Muza

Kółko Rolnicze Koła Gospodyń Wiejskich w Lisewie

Otrzymało darowiznę od PGE EJ1  w wysokości 5 000,00 w ramach Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych na zakup wyposażenia swojego stoiska wystawienniczego (stoły, ławki, namiot, sprzęty AGD, naczynia).Darowizna PGE EJ1 umożliwi jeszcze lepiej przygotować się KGW do sezonu aktywności  na świeżym powietrzu. Zapraszamy do naszego stoiska.


www.pgeej1.pl                                                                       www.swiadomieoatomie.pl

APEL do hodowców drobiu

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla
ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie
ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych
zasadach postępowania.
Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:
̵ zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
̵ nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
̵ nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników,
do których dostęp mają dzikie ptaki;
̵ stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie
z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
̵ stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których
utrzymywany jest drób;
̵ przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości
swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary
administracyjne.

2017010410-20-3901
 • Adres Urzędu Gminy

  Urząd Gminy w Krokowej
  ul. Żarnowiecka 29
  84-110 Krokowa
 • Czas Pracy Urzędu

  Poniedziałek 7:30 - 15:30
  Wtorek 7:30 - 15:30
  Środa 7:30 - 15:30
  Czwartek 7:30 - 17:00
  Piątek 7:30 - 14:00
 • Kontakt

  tel. (0-58) 675 41 00
  fax. (0-58) 675 41 01
  email: urzad@krokowa.pl