STOWARZYSZENIE PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA
ZAPRASZA DO SKORZYSTANIA Z USŁUG DORADCZYCH W PUNKTACH KONSULTACYJNYCH NA TERENIE GMIN POWIATU PUCKIEGO

 Doradztwo w zakresie:

 • Lokalnej Strategii Rozwoju PLGR
 • Zasad i trybu aplikowania o środki finansowe w ramach LSR
 • Terminów oraz zasad składania wniosków aplikacyjnych w odpowiedzi na ogłaszane konkursy oraz doradztwa
 • Procedur oceny operacji przez Radę ds. LSR

Harmonogram konsultacji:

– 18.04.2017 r w godzinach 8.00 – 15.30 w Urzędzie Miasta w Pucku ul. 1 Maja 13, sala 208 ( II piętro ).

– 20.04.2017 r w godzinach 8.00 – 11.00 w Urzędzie Gminy Kosakowo, przy
ul. Stefana Żeromskiego 69, sala posiedzeń Rady,

– 20.04.2017 r w godzinach 12.00 – 15.30 w Starostwie Powiatowym w Pucku przy ul. Orzeszkowej 5, pokój nr 8.

– 21.04.2017 r w godzinach 08.00 – 11.00 w Helu świetlica OSP (wejście od
ul. Morskiej)

– 21.04.2017 r w godzinach 12.00 – 15.30 w Urzędzie Miasta w Jastarni przy
ul. Portowa 24,

– 25.04.2017 r w godzinach 08.00 – 12.00 w Urzędzie Gminy Krokowa przy
ul. Żarnowiecka 29

 • Adres Urzędu Gminy

  Urząd Gminy w Krokowej
  ul. Żarnowiecka 29
  84-110 Krokowa
 • Czas Pracy Urzędu

  Poniedziałek 7:30 - 15:30
  Wtorek 7:30 - 15:30
  Środa 7:30 - 15:30
  Czwartek 7:30 - 17:00
  Piątek 7:30 - 14:00
 • Kontakt

  tel. (0-58) 675 41 00
  fax. (0-58) 675 41 01
  email: urzad@krokowa.pl