Informuje, że zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń z kobietami – ochotniczkami spoza resortu obrony narodowej w zakresie walki wręcz – samoobrony w czerwcu 2017 roku zakończy się I edycja ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń kobiet z technik samoobrony.

W związku z powyższymi, zwracam się z prośbą o rozpropagowanie na administrowanym terenie informacji o możliwości uczestnictwa kobiet – ochotniczek w II edycji szkolenia rozpoczynającego się we wrześniu 2017 roku, w tym w szczególności poprzez zamieszczenie na stronach internetowych linków do strony internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej (http://www.mon.gov.pl/samoobrony-kobiet), na której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące organizacji i możliwości uczestnictwa w szkoleniu.

Osobą odpowiedzialną za udzieleni informacji o szkoleniach w tym w szczególności prowadzeniu ewidencji zgłoszeń kandydatek do II edycji (koordynatorem przedmiotowych działań z ramienia WKU w Gdyni ) jest kpt. Wojciech BARAN nr tel.:261-263-783 w.264; email:w.baran@ron.mil.pl.

Nadmieniam, że zajęcia odbywać się będą w pierwsze soboty miesiąca w hali sportowej Komendy Portu Wojennego w Gdyni – ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 (prowadzący : st.sierż. Maciej PODGÓRNY tel.: 509 177 304).

        WOSJKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ

ppłk Grzegorz STAŃCZYK

 • Adres Urzędu Gminy

  Urząd Gminy w Krokowej
  ul. Żarnowiecka 29
  84-110 Krokowa
 • Czas Pracy Urzędu

  Poniedziałek 7:30 - 15:30
  Wtorek 7:30 - 15:30
  Środa 7:30 - 15:30
  Czwartek 7:30 - 17:00
  Piątek 7:30 - 14:00
 • Kontakt

  tel. (0-58) 675 41 00
  fax. (0-58) 675 41 01
  email: urzad@krokowa.pl