Krokowa dnia 7 lipca 2017 roku

 

Czyste Powietrze Pomorza (2017)
dofinansowanie zadań dotyczących
modernizacji źródeł ciepła na terenie Gminy Krokowa

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.07.2017r.  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podjął decyzję o dofinasowaniu zadania polegającego na likwidacji źródeł ciepła opalanych węglem na terenie Gminy Krokowa.

Zgodnie z wytycznym Funduszu oraz regulaminem konkursu ogłoszonego przez Gminę Krokowa wydatki poniesione od dnia 05.07.2017 roku będą mogły zostać zrefundowane.

Jednocześnie z uwagi na wysoki poziom zainteresowania konkursem Zarząd Funduszu podjął decyzję o refundacji kosztów do wysokości 25% wydatków kwalifikowalnych.

W związku z powyższym prosimy o dostarczenie do Urzędu Gminy w Krokowej pokój nr 312 podpisanego oświadczenia (w załączeniu) o dalszej chęci procedowania wniosku o dofinasowanie.

Ponadto przypominamy, że wymiana instalacji grzewczej z  takiej opalanej węglem na gazową wymaga pozwolenia na budowę, które będzie trzeba  przedłożyć wraz z wnioskiem o refundację poniesionych wydatków.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 58 6754126

 • Adres Urzędu Gminy

  Urząd Gminy w Krokowej
  ul. Żarnowiecka 29
  84-110 Krokowa
 • Czas Pracy Urzędu

  Poniedziałek 7:30 - 15:30
  Wtorek 7:30 - 15:30
  Środa 7:30 - 15:30
  Czwartek 7:30 - 17:00
  Piątek 7:30 - 14:00
 • Kontakt

  tel. (0-58) 675 41 00
  fax. (0-58) 675 41 01
  email: urzad@krokowa.pl